Upea luonto ja monivaiheinen historia säväyttää!

Artalli sijaitsee 40 km Helsingistä länteen, Siuntion kunnassa, Elvvikin tilalla.

Rehbinderit ovat asuttaneet tilaa vuodesta 1999 ja itse Artalli on rakennettu Elvvikin tilan vanhaan tallirakennukseen vuosien 2003-2004 aikana.

 

Artallia ympäröivät kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja sen lähistöllä ovat Pikkalan ja Kelan kartanot, sekä Sjundbyn ja Suitian linnat. Alue on myös osa Venäjälle vuosina 1944-56 vuokrattua Porkkalan parenteesi-aluetta. Ympäröivä upea luonto on osin tästä syystä säilynyt lähes koskemattomana ja onkin nykyisin monin osin suojeltua Natura-aluetta.

Artallin edustalla kimalteleva Vikträsk-järvi on osa Sjundby-joen vesistöä ja on nimensä mukaisesti ollut ”merenlahti järvi”. Vielä 1960 luvulla merivesi tulvi säännöllisesti tähän merenpinnan tasossa olevaan järveen, nykyisin Pikkalanjokena tunnettua 4 km pitkää uomaa pitkin. Kuusikymmenluvulla kuitenkin Nokian kaapelitehdas tarvitsi makeaa lauhdutusvettä tehtaalleen, joten tulvimisen pysäyttämiseksi rakennettiin sulkupato Pikkalanlahden suulle.

Sjundbynjoki käsittää useita pieniä järviä, sekä kymmeniä kilometrejä jokia ja puroja, jotka risteilevät pitkin läntistä Uuttamaata. Nämä kaikki yhdistyvät yhdeksi Vikträsk-järveen laskevaksi jokiuomaksi. Muutama kilometri  jokiuomaa ylöspäin Vikträskjärveltä sijaitsee alueen historiallisesti merkittävin rakennus Sjundbyn linna. Linna on rakennettu 1500-luvulla ja sitä on asuttanut mm. Kaarina Maununtytär ja myös Helene Schjerfbeck on viettänyt siellä kesiään maalaillen ja Vikträsk-järvellä soudellen. Tähän yksityisomistuksessa olevaan linnaan on nykyisin mahdollista järjestää tutustumiskäyntejä, joissa linnan emäntä itse kertoo rakennuksesta ja sen huikeasta historiasta.

 
Lisätietoja alueen monivaiheiseta historiasta ja erityisesti Venäläisten vuokra-ajasta alueella löydät ositteesta  www.porkkala.net